Dalno kuchyne

Zobraziť kuchyne podľa

Časté otázky

3D kuchyne creator

Certifikácia

Projekt “ZAVÁDZANIE INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ DO PRIEMYSLENEJ VÝROBY SPOLOČNOSTI DALNO TRADE, S.R.O” je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
Dalno Trade, s.r.o., Aleja Slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín
Miesto realizácie:
Aleja Slobody 2240, 02601 Dolný Kubín
Opis projektu:
Cieľom projektu je zavedenie inteligentných prvkov do procesu výroby nábytku – inteligentné riešenie spočíva vo využití 3D skenovania, automatizácie výrobného procesu a v uplatnení kolaboratívnych robotov.

Nenávratný finančný príspevok: 501 500,00 EUR
Kód projektu v ITMS2014+: 313012W801

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI A INOVATÍVNOSTI SPOLOČNOSTI DALNO TRADE S.R.O.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby.

Dalno kuchyne
INOVÁCIA, ZVÝŠENIE TECHNOLOGICKEJ ÚROVNE A KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI DALNO TRADE S.R.O.

Cieľom projektu je zvýšiť inovačnú kapacitu spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. prostredníctvom zavedenia technologickej inovácie a organizačnej zmeny v podobe automatizovanej linky na olepovanie hrán.

Dalno kuchyne
Dalno kuchyne

VÝZVA ITMS2014+: 313012W801

Spololočnosť Dalno Trade, s.r.o. v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti Dalno Trade, s.r.o., ITMS2014+: 313012W801, vyhlasuje výzvu na obstaranie predmetu zákazky Automatizovaná linka na výrobu nábytkových dielcov s kolaboratívnym robotom a 3D skenovaním.