Spracovanie osobných dát

Vyplnením vašich osobných údajov sa Dalno Trade, s.r.o., so sídlom Aleja Slobody 2240, 02601 Dolný Kubín, IČO 36441449, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Z právneho základu plnenia zmluvy evidujeme Email, Meno, Priezvisko, Telefon, do odvolania súhlasu. Tieto údaje spracovávame s cieľom informácia o cene produktu, oboznámenie o novinkách a akciách.

 

VAŠE PRÁVA

Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. 

V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu.

So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail dalno@dalno.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: Dalno Trade, s.r.o., 2240, Aleja Slobody, 02601 Dolný Kubín.