Certifikácia

 • PRIEMYSELNÉ INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI DALNO TRADE, S.R.O

 • Prijímateľ:

  Dalno Trade, s.r.o., Aleja Slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín

  Miesto realizácie:
  Aleja Slobody 2240, 02601 Dolný Kubín

  Opis projektu:
  Cieľom projektu je zvýšenie efektivity výroby a realizácia inteligentných inovácií v procese povrchovej úpravy nábytkových dielcov.

  Nenávratný finančný príspevok: 900 000,00 EUR

  Kód projektu v ITMS2014+: 313012CSA6

  Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 • Projekt “ZAVÁDZANIE INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ DO PRIEMYSLENEJ VÝROBY SPOLOČNOSTI DALNO TRADE, S.R.O” je spolufinancovaný Európskou úniou.

 • Prijímateľ:

  Dalno Trade, s.r.o., Aleja Slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín

  Miesto realizácie:

  Aleja Slobody 2240, 02601 Dolný Kubín

  Nenávratný finančný príspevok:

  501 500,00 EUR

  Kód projektu v ITMS2014+:

  313012W801

  Opis projektu:

  Cieľom projektu je zavedenie inteligentných prvkov do procesu výroby nábytku – inteligentné riešenie spočíva vo využití 3D skenovania, automatizácie výrobného procesu a v uplatnení kolaboratívnych robotov.

  Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 • ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI A INOVATÍVNOSTI SPOLOČNOSTI DALNO TRADE S.R.O.

  Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby.

 • INOVÁCIA, ZVÝŠENIE TECHNOLOGICKEJ ÚROVNE A KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI DALNO TRADE S.R.O.

  Cieľom projektu je zvýšiť inovačnú kapacitu spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. prostredníctvom zavedenia technologickej inovácie a organizačnej zmeny v podobe automatizovanej linky na olepovanie hrán.

 • VÝZVA ITMS2014+: 313012W801

  Spololočnosť Dalno Trade, s.r.o. v rámci realizácie projektu Zavádzanie inteligentných inovácií do priemyselnej výroby spoločnosti Dalno Trade, s.r.o., ITMS2014+: 313012W801, vyhlasuje výzvu na obstaranie predmetu zákazky Automatizovaná linka na výrobu nábytkových dielcov s kolaboratívnym robotom a 3D skenovaním.

  Podklady k výzve na stiahnutie nájdete tu: